SÚBEH - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

správa

Vybrali sme viaceré Vaše otázky ohľadom pravidiel SÚBEHU - tu sú najčastejšie z nich:

1. Ak sa chcem zúčastniť iba ako skladateľ, môžem siahnuť po nejakých starých predlohách a robiť na motívy iných textov?
Resp. dá sa to chápať aj tak, že hľadáte iba tvorcu oboch zložiek diela (text aj hudba) zároveň?

Cieľom súbehu je iniciovanie pôvodného muzikálového diela, preto by aj text aj hudba mali byť vaše autorské. Súbehu sa tvorcovia môžu zúčastniť aj ako hudobno - textársky tandem a pracovať napr. so starými textami ako motívmi, inšpiráciami, prepísanými do moderného sviežeho súčasného jazyka.

2. Môj kolega píše skvelé texty, ktoré by som chcela zhudobniť, ale má už nad 40...Môžeme sa spolu ako tandem prihlásiť, keď ja som skladateľka do 40 a on nad 40 rokov?

Tvorcovia textu, hudby a synopsy by mali byť do 40 rokov. Zvyšok tímu, ktorý sa po vybratí diela zostaví (režisér, dramaturg, herci, scénografia atd) už túto podmienku spĺňať nemusí.

3. Má mať text nejakú konkrétnu tému?

Text môžete písať na ľubovoľnú tému so zacielením na mladého diváka, ideálne vo vekovej kategórii od 15 do 30 rokov.

 4. Ako docielite to, že je Súbeh anonymný?

Materiál je potrebné posielať NEdoporučene poštou, v zalepenej obálke s poznámkou SÚBEH, bez uvedenia Vašich údajov. Súčasťou zaslaného materiálu musí byť ďalšia malá zalepená obálka, v ktorej bude uvedené Vaše meno a kontaktné údaje. Po doručení materiálu budú všetky jeho súčasti skontrolované, v poradí doručenia očíslované a odbornou komisiou anonymne posudzované.

 5. Kto bude diela hodnotiť?

Mená členov komisie zatiaľ pre zaistenie férového výberu nezverejňujeme, no komisia pozostáva z odborníkov z oblasti hudby a divadla. Mená budú zverejnené po 17. 6. 2022, kedy sa uzavrie možnosť zapojenia sa do Súbehu.

6. Môžem sa súbehu zúčastniť aj keď bývam a pôsobím v Českej republike?

Áno, ak máte slovenskú štátnu príslušnosť.