HRA PRE DVOCH v spolupráci s Liga za duševné zdravie SR

Diskusia s Martinou Bačovou a Michalom Bačom pod vedením Andrei Bučko

Po včerajšom predstavení Hra pre dvoch v Štúdiu Olympia sa konala diskusia s Martinou Bačovou a Michalom Bačom, ktorú viedla Andrea Bučko – obaja psychológovia začínali s prácou v centrách pre drogovo závislých ľudí. Dnes sa okrem iného venujú kognitívno – behaviorálnej psychoterapii a Michal Bača rozbieha v rámci Ligy za duševné zdravie aj nesmierne zaujímavý a dôležitý program prvej pomoci pre duševné zdravie.

ZÁZNAM DISKUSIE PO PREDSTAVENÍ 


Rozprávali sme sa na tému Trauma a prvé znaky toho, kedy už my alebo naši blízky potrebujú odbornú pomoc a začať sa starať o svoju dušu. Lebo tak, ako sa často vieme postarať o svoje telo, trénovať ho, málokedy trénujeme aj svoj mentálny svet.  V divadelnom prostredí (ale aj všade tam, kde sa denno- denne narába s emóciami), je mimoriadne dôležité poznať spôsoby psychohygieny, rozpoznať príznaky nerovnováhy, ktorá vie už byť deštrukčná a ako to riešiť. 

Žijeme v enormne rýchlej dobe plnej tlaku na výkon, množstva podnetov a nekonečných informácií. Veľmi citliví ľudia to prežívajú náročne, keď nevedia uchopiť svoj duševný svet.

Ako komunikovať s niekým, pri kom cítime, že stráca kontrolu, disociuje sa, smúti? Čo robiť v prípade, že sme svedkami agresívneho správania? Ktorým vetám sa vyhnúť? Ako prejaviť podporu?

Aj týmto témam sme sa venovali v diskusii, ktorú sme nahrali a časti z nej aj zverejníme už čoskoro v spolupráci s  Ligou za duševné zdravie a budú prebiehať na pravidelnej báze ako projekt Štúdia Olympia od budúcej sezóny.