Prvý online koncert MALÁ NOČNÁ HUDBA

LIVE koncert dopadol na výbornú!

Prvý online koncert MALÁ NOČNÁ HUDBA
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na koncerte podieľali - moderátorom, hudobníkom, sólistom, technike aj tým, ktorí zabezpečovali online prenos. Vám všetkým za skvelé reakcie.
Veríme, že sme si to - aj keď na diaľku - spolu užili a tešíme sa na pokračovanie.
Foto: René Miko