VÝSTAVA SÔCH JÁNA ŤAPÁKA

Tlačová správa

VÝSTAVA SÔCH JÁNA ŤAPÁKA

SOCHY V DIVADLE

 výstava sôch Jána Ťapáka v Divadle Nová scéna
Tlačová správa, Bratislava, 7. decembra 2022

Divadlo Nová scéna vo svojich priestoroch sprístupnilo výstavu sôch významného slovenského sochára Jána Ťapáka s názvom Sochy v divadle. Výstava v hornom aj dolnom foyeri je venovaná jeho okrúhlemu životnému jubileu, ktoré koncom tohto roka oslávi. Ide o výber z jeho diela, obohatený skicami sôch a svetelnými panelmi, ktoré dopĺňajú aj sprievodné texty. Výstavu si diváci budú môcť pozrieť vždy pred predstaveniami a počas nich od 6. decembra 2022 do 30. júna 2023.

S nápadom priniesť diela známeho slovenského sochára Jána Ťapáka prišla generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová:

„Tvorbu Janka Ťapáka sledujem už od jeho začiatkov, nakoľko sme si ako rovesníci a konškoláci rozumeli nielen po umeleckej línii, ale najmä ľudsky. Oceňujem na jeho tvorbe to, s akým citom, múdrosťou a aj s humorom pristupuje k témam svojich diel a ako originálne, svojsky ich pretavuje do bronzu. Som presvedčená, že jeho výnimočné sochy, ale aj skice skrášlia a dotvoria interiér nášho divadla a divákom tak prinesú ďalší umelecký zážitok. Janko Ťapák je však s našim divadlom spojený aj soškou Zlatej Múzy, ktorú špeciálne pre nás vytvoril. Tradíciu odovzdávania Zlatej Múzy sme naštartovali minulý rok, kedy sme oslávili 75. výročie založenia divadla.  Odovzdávame ju osobnostiam, ktoré svojou prácou výrazne ovplyvnili naše divadlo a  jej prvým laureátom bol umelecký riaditeľ a dlhoročný člen súboru Karol Čálik.“

Ponuku vystavovať v Divadle Nová scéna prijal Ján Ťapák veľmi rád:

„Pri tejto výstave som si uvedomil odlišnosti umeleckých postupov - kým divadlo rozvíja myšlienku do deja, takzvane ju rozbaľuje, tak v sochárstve je to presne opačne. Všetky vnemy a  inšpirácie sa sústreďujú a zhmotňujú do jedného objektu. Beriem to ako veľmi príjemnú výzvu. A sám som zvedavý, ako bude symbióza umenia divadelného a sochárskeho ladiť. Som presvedčený o tom, že vo chvíľach pred a po predstavení, ľudí poteší pozrieť si ďalšiu formu umenia. A mám dokonca plastiku s vyslovene divadelnou témou - Rómeo a Júlia.“

Diváci tak budú môcť až do konca tejto divadelnej sezóny vidieť výber zo staršej tvorby autora , ale aj jeho novinky. Celkovo je v hornom aj dolnom foyeri divadla vystavených 26 sôch, ktoré sú podporené svetelnými bannermi s fotografiami diel a ich skicami.

Koncom decembra oslávi Ján Ťapák okrúhle životné jubileum – šesťdesiate narodeniny. Aj preto bola namieste otázka, aké je jeho obzretie sa za minulosťou, z čoho sa teší a aké výzvy má ešte pred sebou?

„Obzerám sa dozadu, ale vždy kráčajúc vpred. Človek by mal byť spokojný s tým, čo prežil. Keď sa pozerám spätne na svoj život a dielo, teším sa, že zatiaľ všetko dopadlo tak, ako to je. S chybičkami, omylmi, ale veľmi jasne vedenou líniou prístupu k robote. 
Celý život som hľadal momenty, na ktoré sa môžem tešiť a tieto nachádzam aj teraz. Mám veľa nápadov, mám plné skicáre, mám fantastickú rodinu. A veľmi sa teším na to, čo ma ešte čaká.“ 


Ján Ťapák sa narodil 27. decembra 1962 v Bratislave.
V rokoch 1978 – 1982 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, odbor rezbárstvo u prof. Ludwika Korkoša a Jána Šicka a v rokoch 1983-1989 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení sochárstva u prof. Ladislava Snopeka a Jána Kulicha.
Od ukončenia školy sa venuje voľnej sochárskej tvorbe, ale i kresbe a maľbe. V roku 1997 získal štipendium Nadácie Mikuláša Galandu a v roku 2004 štipendium nadácie Pollock-Krasner Foundation. Absolvoval sochárske sympóziá na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku a Taliansku a je autorom viacerých exteriérových monumentálnych sochárskych diel i realizácií do interiérov. Úzko spolupracuje so súborom Lúčnica i s inými kultúrnymi inštitúciami ako autor scénických a kostýmových návrhov. Má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav a jeho diela sú zastúpené vo verejných i súkromných zbierkach doma i v zahraničí.
Žije v Bratislave a tvorí vo svojom sochárskom ateliéri v Slovenskom Grobe.

 

Sprievodný text k výstave:

So socharinou žijem 33 rokov. Ona mi dovolila myslieť srdcom a cítiť rozumom. Privádza ma do úžasných situácií... dokážem v trhline času zalietať si vo vesmíre a v zlomku sekundy sa ponoriť do hlbín oceánu a fantazírovať.
Socharina je krásne dobrodružstvo.

Ján Ťapák