Zomrel dlhoročný člen súboru Divadla Nová scéna Dušan Kaprálik

Tlačová správa

ZOMREL DLHOROČNÝ ČLEN SÚBORU DIVADLA NOVÁ SCÉNA DUŠAN KAPRÁLIK

Tlačová správa, 8. augusta 2023, Bratislava

Dňa 8. augusta 2023 po krátkej ťažkej chorobe navždy odišiel dlhoročný člen súboru Divadla Nová scéna pán Dušan Kaprálik. 50 divadelných sezón bol pevnou súčasťou súboru nášho divadla. Jeho človečina, herecké majstrovstvo, pedagogický talent a láska k Thálii nám budú nesmierne chýbať.
Rodine a najbližším vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť.

Generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová:

Náš prázdninový umelecký ferman dnes zaplnila mimoriadne smutná správa.
Ráno 8.8. 2023 dosky Divadla Nová scéna navždy opustil dlhoročný bard, Dušan Kaprálik.
Ako sám hovoril, divadlo mu 50 sezón prinášalo slobodu, v ktorej nemusel bojovať s realitou...
Umelec, ktorý bol denno-denným prínosom nielen pre divadlo, film, televíziu, rozhlas, ale bol aj skvelým pedagógom s vysokou dávkou profesionality a „človečiny“, žiaľ, navždy odišiel.

Veríme však, že ako divadelný otec mnohých hercov, ale aj mladých režisérov bude z umeleckého neba naďalej dohliadať na kroky, ktoré na začiatku robili spoločne a tie úplne prvé ich naučil práve on.

Milý Kapor, bolo mi cťou poznať Vás! 

 

Umelecký riaditeľ DNS Karol Čálik:

Odišiel skvelý umelec, verný otrok Thálie.
Slúžil jej nielen ako herec, ale aj ako režisér či pedagóg. Musím vyzdvihnúť i jeho ľudské a morálne kvality. Bol to čestný človek, dobroprajný a žičlivý kolega, dobrý kamarát, na ktorého sa dá spomínať iba v dobrom.

Česť jeho pamiatke!


Za päťdesiat divadelných sezón stvárnil p. Dušan Kaprálik v Divadle Nová scéna množstvo dramatických, tragikomických aj komediálnych postáv v činoherných  i muzikálových predstaveniach.
To, že sa dal nakoniec zlákať herectvom, aj keď bol na strednej škole výborným riešiteľom fyzikálnych olympiád a pomýšľal študovať fyziku, nikdy neľutoval.
Jeho vyjadrenie, ktoré nám poskytol pri ukončení svojho interného pôsobenia v divadle v roku 2021, hovorí za všetko:

„ Divadlo mi vždy dávalo slobodu. Nemusel som bojovať s realitou, ale s úprimnosťou životných situácií postáv, ktoré vymyslel niekto úplne iný. Je to nádherná detektívka. Nemá nič spoločného s politickým bojom, s osobnými problémami, v tom dobrom prípade ani so snahou páčiť sa, ale má mnoho spoločného s hľadaním. S hľadaním pravdy, krásy, harmónie, nenávisti, zloby, svinstva. Taký je život. A o tom sa oplatí rozmýšľať a v umeleckom diele ho realizovať. Bez nároku moralizovať, škatuľkovať, pretože názor si musí vytvárať divák.“


Životopis:

Dušan Kaprálik sa narodil 21. februára 1948 v Martine, po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave a svoj výnimočný herecký talent po štúdiu uplatnil  dve sezóny v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Členom Novej scény v Bratislave sa stal v roku 1973, spočiatku pôsobil v jej Poetickom súbore.

Na divadelných doskách začínal vážnymi postavami, postupne však do stvárňovania typov
a charakterov vnášal komické črty a karikatúru. Jeho kreácie sa vyznačovali výraznými tragikomickými polohami ako napr. postava Lučajlanga v inscenácii Pavilón nad riekou, či postava ľudového filozofa Sosiása v hre Amfitrion.

Zahral si množstvo postáv dramatického ale i tragikomického a komického charakteru, ako napr. Miki (Meridián, SND 1974), Pedro Capacho (Divadlo zázrakov a iné medzihry, 1974), Jaraiah Jip (Muž ako muž, 1975), Ľovuška (Rozprávky starého Arbatu. 1975), Gilles (Lásky hry osudná, 1977), Jeroným (Tanec nad plačom, 1978), Sosiás (Amfitryon,1980), Pantalona (Prefíkaná vdova, 1982), Kuligin (Ostrovského Búrka, 1983).
Z novších inscenácií spomeňme komédie Sluha dvoch šéfov (Lloyd Boateng), Pi čaj, miláčik! (Nanard) či muzikály Obchod na korze (trafikant Gejza), Mata Hari (Georges Ladoux).

Aj keď v roku 2021 uzavrel svoje interné pôsobenie v DNS, pomáhal mladým kolegom pri tvorbe muzikálu The Bodyguard ako odborný konzultant hereckej prípravy a 24.2.2022 mala premiéru inscenácia Elektrický anjel, v ktorej stvárňoval postavu recepčného. Z posledných inscenácií, v ktorých externe účinkoval, treba spomenúť muzikál Mamma Mia!(Farár) a rodinnú rozprávku Kozliatka a vlk (Rozprávač).

Ako herec hosťoval  aj v Činohre SND, v bratislavskom Divadle a.ha., v Trnavskom i Martinskom divadle.


Okrem herectva sa Dušan Kaprálik  intenzívne venoval aj réžii. Spolupracoval s viacerými ochotníckymi  súbormi Ex Lex, Divadlo OKO v Poprade, Divadlo pre vás v Bratislave,  mládežníckymi súbormi aj s Tovarišstvom starých bojových umení či s kaskadérskym súborom Borseus, na konte má aj réžiu inscenácie Ako zbaliť babu s mladými členmi súboru Novej scény.
Ako asistent réžie spolupracoval na inscenáciách režisérov Jozefa Bednárika, Milana Lasicu, Jána Ďurovčíka, Karola Spišáka, pričom nešlo iba o organizačnú prácu, ale aj o prácu s hercami.

Dôležitá je aj jeho pedagogická práca, ako pedagóg na bratislavskom Konzervatóriu pôsobil dvadsať rokov a k jeho žiakom patrili napr. Robo Roth, Lucia Vráblicová, Soňa Norisová,  Rebeca Poláková, Miroslava Drínová, viedol vo svojich projektoch Dávida Hartla, Patrika Vyskočila, Vladislava Plevčíka.

Dušan Kaprálik sa dlhé roky venoval tiež rozhlasovej, televíznej a filmovej tvorbe.
Z filmov, v ktorých účinkoval, spomeňme snímku Učiteľka (2016), rozprávku Láska na vlásku (2014), Nedodržaný sľub (2009),  Staříci (2018), seriál Búrlivé víno (2013).
Z televíznych filmov to boli Višňový sad (1979), Nové Pištáčikové dobrodružstvá (1987), Holič Britva a duch Vydriduch (1988), Rozprávka o tichej krajine (1990), Koleso osudu (1991) a seriály Zaprášené histórie Ema Bohúňa (1971), Lekár umierajúceho času (1983), Kriminálka Staré Mesto (2010), Výnimočná Nicol (2022) a mnohé ďalšie.

Hlas Dušana Kaprálika bol známy z rozhlasu – nahovoril množstvo rozprávok, rozhlasových hier, seriál Bielikovci.  Venoval sa aj dabingu, nezabudnuteľné sú jeho interpretácie Macka PU, Mátera v Autíčkach či Forresta v seriáli Adams Family.

Literárny fond ocenil herectvo Dušana Kaprálika za výkon v inscenácii Veľké ucho a
v roku 2010 mu udelil cenu za celoživotné dielo v oblasti divadla a rozhlasu.

Herecké gény, talent  a lásku k divadlu zdedili po ňom aj jeho tri deti Zuzka, Martin a Ondrej, ktorí vyštudovali herectvo a Ondrej aj divadelnú réžiu. Herecká rodina Kaprálikovcov sa postupne rozrástla, nevesta Michaela je tiež herečka a vnúčatá Miško a Martinka už majú za sebou prácu v rozhlase, dabingu aj v divadle.