Dopravné obmedzenia počas návštevy pápeža

aktualizované 9. 9. 2021

Milí diváci

upozorňujeme Vás na dopravné obmedzenia, ktoré súvisia s návštevou pápeža Františka v dňoch 12. – 15. septembra na Slovensku. Výrazne a priamo sa týkajú oblasti okolo Divadla Nová scéna, vjazdov do centra mesta, ale aj rušenia viacerých liniek MHD.
Ak máte zakúpené vstupenky na verejnú generálku muzikálu Jánošík na 13.9. a predpremiéru 14.9., pozorne si pozrite mapky a časy uzavretia konkrétnych ulíc, centra a príchodových ciest do Bratislavy a prispôsobte im svoju cestu a príchod do divadla.
Iba tak sa do nášho divadla dostanete včas na predstavenie.

Ďakujeme Vám za pochopenie.


Na základe požiadavky Policajného zboru SR bude v Bratislave z dôvodu bezpečnostných opatrení na viacerých komunikáciách vylúčená verejná doprava, čomu bude prispôsobená aj premávka MHD. Detailné informácie o trasách každej z liniek MHD, podľa aktuálneho stavu uzatvorených komunikácií a s ohľadom na dopravnú situáciu v meste, bude DPB priebežne zverejňovať na webe www.dpb.sk.

❌    Na všetkých uzavretých komunikáciách a priľahlých chodníkoch nebude možné parkovať.

♀️        Obmedzenia pre peších budú vždy len krátkodobé a riešiť sa budú operatívne na danom mieste podľa potreby.

⚠️      S najrozsiahlejšími obmedzeniami musia cestujúci počítať v pondelok 13.9.2021, kedy bude širšie centrum mesta dostupné len električkami.

⁉️       Počet jednotlivých zmien a ich rozsah bude počas dní rozdielny. DPB preto odporúča cestovať s dostatočným časovým predstihom a cestujúcich nabáda, aby priebežne sledovali zmeny v MHD na elektronických infotabuliach, webe a sociálnych sieťach. https://dpb.sk/sk/sprava/aktualizacia-navsteva-papeza-frantiska-v-bratislave-prerusena-premavka-mhd-a-zmeny-na-linkach

☝️        Aktuálne informácie na: https://bratislava.sk/sk/sprava/navsteva-papeza-frantiska-v-bratislave-prerusena-premavka-mhd-a-zmeny-na-linkach


MHD obmedzenia

Počas celého obdobia nebudú autobusy linky 147 premávať cez Kalváriu a linka 41 bude jazdiť po upravenej trase: Depo Hroboňova – Drotárska cesta –Búdková, v nadväznosti na trolejbusovú linku 203.

Nedeľa: 12.09.2021

 • V deň príletu Svätého Otca budú uzatvorené viaceré komunikácie, a to v čase približne od 14:30 do 16:30, najmä v okolí letiska a na trase presunu do centra. Z tohto dôvodu bude premávka MHD prerušená v úsekoch: Letisko – Avion Shopping Park, Mlynská dolina – Patrónka – Pražská – Sokolská. Niektoré linky budú skrátené alebo odklonené po obchádzkových trasách.
 • Autobusová linka 61 bude posilnená v časoch: 12:00 – 14:30 a 16:30 - 17:00.
 • Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek: 21, 25, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 61, 63, 65, 69, 83, 92, 96, 147, 204 a 207

Pondelok: 13.09.2021

 • V čase približne od 6:30 do 9:00 a 15:30 do 19:00 bude prerušená premávka MHD v úseku: Patrónka – Kramáre – Pod stanicou. Linky MHD budú odklonené už od zastávok Račianske mýto, resp. Trnavské mýto.
 • V čase približne od 8:00 do 12:30 a 15:00 do 19:00 bude prerušená premávka MHD v úseku: Pod stanicou – Štefánikova – Hodžovo nám. – Staromestská – Most SNP. Linky MHD budú odklonené už od zastávky Dvory.
 • V čase približne od 15:00 do 17:30 bude prerušená premávka MHD v úseku: Most SNP – Panónska cesta – Bratská - Jiráskova – Romanova. Linky MHD budú odklonené.
 • Pri cestách do zdravotníckych zariadení na Kramároch odporúčame cestovať cez Patrónku s využitím trolejbusovej linky 211.
 • Pri cestách na hradný vrch odporúčame cestovať cez Patrónku, alebo využiť peší presun z Kapucínskej na zastávku Partizánska, trolejbusy budú premávať v úseku: Šulekova - Hrad - Búdková – Patrónka.
 • Pri cestách do Petržalky odporúčame využiť električkovú linku 3, zo zastávky „Farského“ budú zabezpečené nadväzné autobusové linky.
 • Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek: 21, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 50, 59, 63, 68, 70, 80, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 147, 191, 196, 203, 204, 207, 209 a 212.

Utorok: 14.09.2021

 • V čase približne od 6:30 do 8:30 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Sokolská – Pražská – Patrónka – Mlynská dolina a Avion Shopping Park – Letisko. Linky MHD budú odklonené alebo skrátené.
 • V čase približne od 18:30 do 20:30 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Letisko – Avion Shopping Park, Mlynská dolina – Patrónka – Pražská – Sokolská v čase cca 18:30 - 20:30. Linky MHD budú odklonené alebo skrátené.
 • Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek: 21, 25, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 61, 63, 65, 69, 83, 84, 92, 96, 147, 204 a 207.

Streda: 15.09.2021

 • V čase približne od 6:30 do 9:00 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Pod stanicou – Pražská – Patrónka – Stn. Lamač. Linky MHD budú odklonené.
 • V čase približne od 12:30 do 14:30 bude prerušená premávka MHD v úseku Avion Shopping Park – Letisko. Linky MHD budú skrátené.
 • Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek: 21, 25, 30, 32, 37, 41, 43, 61, 63, 65, 69, 83, 96, 147, 204, 207, 211 a 212.
 • V prípade, ak Železničná spoločnosť Slovensko vypraví v skorých ranných hodinách posilové vlaky, zabezpečíme k nim mimoriadne nočné spoje na linkách: N33, N34, N53, N55, N61, N70, N72, N80, N93, N95.

DOPRAVNÉ obmedzenia

Na uzatvorených úsekoch budú stáť príslušníci Policajného zboru SR, ktorí budú usmerňovať a riadiť dopravu na každej trase. Uzavreté budú nasledovné úseky:

 • Bratislavské letisko Ivánska cesta po zjazd a výjazd na D1:
  12.9. 2021 od 14:30 do 16:30
  14.9.2021 od 7:00 do 8:30, od 18:30 do 20:30
  15.9.2021 od 12:30 do 14:30

 • Mlynská dolina v úseku od Botanickej ulice po križovatku Patrónka a zjazd z mosta Lafranconi:
  12.9.2021 od 14:30 do 16:30
  14.9.2021 od 18:30 do 20:30
 • Mlynská dolina v úseku od križovatky Patrónka po vyústenie na D2:
  14.9.2021 od 6:30 do 8:30

 • Brnianska ulica od križovatky Patrónka v smere na Pražskú ulicu po odbočenie na ulicu Prokopa Veľkého:
  12.9.2021 od 8:00 do 17:00 a 14.9.2021 od 18:30 do 20:30

 • Brnianska ulica od ulice Prokopa Veľkého v smere na križovatku Patrónka (protismerom):
  14.9.2021 od 6:30 do 8:30
  15.9.2021 od 6:30 do 9:00

 • Lamačská cesta od križovatky Patrónka po zjazd na D2:
  15.9.2021 od 6:30 do 9:00

 • Prokopa Veľkého po odbočenie na Lesnú ulicu:
  od 12.9.2021 od 8:00 do 15.9.2021 do 14:00

 • Lesná ulica po Nekrasovu ulicu:
  od 12.9.2021 od 8:00 do 15.9.2021 do 14:00

 • Nekrasova ulica v úseku medzi Lesnou a Novosvetskou ulicou:
  od 12.9.2021 od 8:00 do 15.9.2021 do 14:00

 • Hroboňova ulica v úseku medzi Prokopa Veľkého a Brnianskou ulicou:
  od 12.9.2021 o 20:00 do 13.9.2021 do 17:00

 • Pražská ulica (po celej trase obojsmerne) Štefánikova ulica (po celej trase obojsmerne), Hodžovo námestie - vrchná časť:
  13.9.2021 od 8:00 do 12:30 a od 15:00 do 19:00

 • Hodžovo námestie - podjazd:
  13.9.2021 od 10:00 do 12:30
  od 15:00 do 19:00

 • Pilárikova ulica parkovacie miesta priľahlé k Staromestskej ulici
  13.9.2021 v čase od 9:30 do 11:15 a 15:00 do 16:30

 • Staromestská ulica, Most SNP
  13.9.2021 od 9:30 do 12:30 a od 15:00 do 19:00

 • Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu od zjazdu z Mosta SNP po Rázusovo nábrežie (výjazd na Staromestskú ulicu)
  13.9.2021 od 16:00 do 17:30

 • Výjazd z Rázusovho nábrežia smer Staromestská
  13.9.2021 10:00 do 12:30 a od 16:00 do 19:00

 • Spojná ulica a Banskobystrická ulica
  od 11.9.2021 o 18:00 do 13.9.2021 12:00

 • Panónska cesta v smere od Mosta SNP po výjazd na Bratskú ul.
  13.9.2021 od 15:00 do 16:30

 • ​​Panónska cesta v smere na Most SNP od zjazdu z Bratskej ulice
  13.9.2021 od 16:00 do 17:30

 • Bratská ulica od výjazdu z Panónskej cesty po križovatku s Jiráskovou ulicou
  13.9. 2021 od 15:00 do 16:30

 • Bratská ulica od križovatky s Jiráskovou ulicou po zjazd na Panónsku
  13.9.2021 od 16:00 do 17:30

 • Jiráskova ulica obojsmerne
  13.9.2021 od 15:00 do 17:30

 • Romanova ulica obojsmerne od križovatky so Ševčenkovou ulicou po odbočenie na Rovniankovu 10 k budove Betlehem
  13.9.2021 od 15:00 do 17:30