Verejný odpočet

Oznámenie termínu

Nový termín verejného odpočtu:
18. 6. 2020 o 10.00 hod.

Miesto konania:
Zasadacia miestnosť GR DNS, 5. poschodie
Živnostenská 1, Bratislava