NOVÁ PREMIÉRA V ŠTÚDIU OLYMPIA - HRA PRE DVOCH

Už 16. februára

NOVÁ PREMIÉRA V ŠTÚDIU OLYMPIA - HRA PRE DVOCH
„Moja najkrajšia hra od čias Električky, samotné srdce môjho života.“ napísal o svojej HRE PRE DVOCH vynikajúci americký dramatik Tennessee Williams.
V slovenskej (i českej) premiére ju uvedieme v Štúdiu Olympia už 16. februára...
Komorná inscenácia ponúka brilantnú kresbu charakterov postáv, výnimočné herecké výkony Zuzany Haverda a Lukáša Pištu v réžii Tomáša Procházku, jedného z najvýraznejších mladých režisérov pôsobiacich na Slovensku i v Česku.