Slávny Györský balet nadchol divákov

Novinky

Slávny Györský balet nadchol divákov

V pondelok 10. júna sme v našom divadle privítali vzácnych hostí. V rámci otvorenia Týždňa maďarskej kultúry v BA odohral slávny Győrský balet nádherné predstavenie Anna Karenina. Ďakujeme všetkým umelcom a tvorcom za výnimočný zážitok, ktorý v nás bude ešte dlho rezonovať, o čom svedčil aj neutíchajúci potlesk na klaňačke a standing ovation vypredaného hľadiska. Podujatie podporilo Maďarské veľvyslanectvo v SR a Inštitút Liszta Bratislava a prišlo si ho pozrieť množstvo osobností, medzi inými dr. Csaba Balogh – veľvvslanec Maďarska v Bratislave, dr. Ágota Hetey– generálna konzulka Maďarska v Košiciach, dr. Kata Szebelédi - prvý radca, zástupca veľvyslanca, László Tamás Leskó - podplukovník, obranný, vojenský a letecký atašé, Gábor Csaba – zástupca štátneho tajomníka, Ministerstvo kultúry Maďarska, Mário Maruška – Štátny tajomník Ministerstvo kultúry SR, Igor Melicher – I. Štátny tajomník Ministerstvo obrany SR, Jiří Vrchovecký plukovník Ing. – Veliteľ Veliteľstva posádky Bratislava, Ľubomír Svoboda generálporučík Ing. – I. Zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, predstavitelia diplomatických misií, Pál Venyercsan – riaditeľ Inštitútu Liszta Bratislava, László Velekei – choreograf, riaditeľ, Győri Balett a János Kiss – bývalý riaditeľ, Győri Balett.