DNS uvedie v októbri dve komédie pre Nepočujúcich divákov

Tlačová správa

DNS uvedie v októbri dve komédie pre Nepočujúcich divákov

Divadlo Nová scéna uvedie v októbri dve predstavenia simultánne tlmočené do slovenského posunkového jazyka.

Tlačová správa, Bratislava, 13.10.2023

Divadlo Nová scéna uvedie v októbri dve komédie umelecky tlmočené do slovenského posunkového jazyka - 14. októbra 2023 predstavenie Výstup a 22. októbra 2023 komédiu Aj muži majú svoje dni. V spolupráci s OZ Myslím – centrum kultúry
Nepočujúcich tak divadlo opäť vychádza v ústrety zdravotne znevýhodneným občanom.

Divadlo pre všetkých, také je heslo Divadla Nová scéna, ktoré postupne rozširuje okruh svojich divákov aj o zdravotne znevýhodnených občanov. Pre Nepočujúcich uviedlo v minulosti už tri rôzne predstavenia tlmočené simultánne do slovenského posunkového jazyka a túto sezónu ich opäť reprízuje.

Už 14. októbra o 19.30 uvedie Divadlo Nová scéna komédiu Výstup o troch priateľoch, ktorí počas dvojdňovej túry zdolávajú nielen vrchol hory, ale aj krízu stredného veku. Komédia sa stretla s veľkým ohlasom u nepočujúcich i počujúcich divákov už pri prvom uvedení v roku 2022. Potvrdzuje to aj Michal Hefty, riaditeľ OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, režisér a prekladateľ do posunkového jazyka:

 Ohlasy nepočujúcich divákov boli úžasné, to sme vôbec nečakali, neskôr sa ma stále pýtali, či budú ďalšie predstavenia. Preto som rád, že spolupráca s Divadlom Nová scéna pokračuje a obe komédie môžeme uviesť v reprízach.

Umelecké tlmočenie divadelného predstavenia je špecifické, každý herec má svojho tlmočníka, ktorý zároveň s ním nielen tlmočí obsah a význam slov a viet, ale aj vyjadruje pocity, používa mimiku, gestá. Sledovať takýto preklad je vlastne divadlo na divadle.
Skúsená tlmočníčka do posunkového jazyka Barbara Randušková si tlmočenie v Divadle Nová scéna rada zopakuje, rovnako ako jej kolegyne:

„ Opäť budeme tri ženy tlmočiť troch chlapov, medzi tlmočníkmi je veľmi málo mužov, a tých, ktorí by sa venovali divadelnému tlmočeniu tobôž, ale to na kvalite prekladu vôbec neuberá.“

Na návrat do Divadla Nová scéna sa teší, aj keď tlmočenie komédií vôbec nie je jednoduché:

Tlmočenie komédie je pre nás ťažký oriešok. Vedieť vtipné dialógy a poznámky pretlmočiť tak, aby sa naraz zasmial aj Nepočujúci aj počujúci divák, je to najťažšie, čo pri takomto preklade musíme zvládnuť. Sú to rôzne slovné hračky, skryté významy, metafory, ktoré nám pri preklade dávajú zabrať.“ 

Veľkým zážitkom a novou skúsenosťou bolo takéto tlmočenie počas predstavení aj pre dramaturga a režiséra oboch komédií Svetozára Sprušanského:

Profesionálni tlmočníci vedia neuveriteľne presne sprostredkovať nepočujúcim divákom desiatky slovných gagov, množstvo komediálnych situácií, aj celkovú energiu hereckej hry.
Za to všetko im patrí môj obdiv a uznanie. Keby som to nezažil - neuverím. Bolo to pre nás - tvorcov, hercov aj všetkých divákov, či už počujúcich alebo nepočujúcich - obohacujúce a vzájomne inšpirujúce.“

Divadlo Nová scéna privíta Nepočujúcich divákov v sobotu 14. októbra 2023 na komédii Výstup a v nedeľu 22. októbra 2023 na komédii Aj muži majú svoje dni.