Tanečný súbor Divadla Nová scéna

Tlačová správa, Bratislava, 14. Máj 2012

Tlačová správa 10.5.2012, Bratislava

Divadlo Nová scéna založilo nový tanečný súbor, ktorý od 1.4.2012 tvorí 13 tanečníkov. Z toho 12 tanečníkov bolo kmeňovými členmi Baletu Bratislava, 7 je Slovákov a ostatní sú zo zahraničia / Francúzsko, Filipíny, Kanada, Luxemburg,Maďarsko, Taliansko/. Umeleckou šéfkou tanečného súboru DNS sa stala Mirka Kovářová: „Vznik súboru je príležitosťou ponúknuť divákom tanečný repertoár komornejšieho charakteru na vysokej profesionálnej úrovni, lebo okrem účinkovania v kmeňovom repertoári divadla, ktorý kladie dôraz na muzikál, bude súbor ponúkať i svoje vlastné čisto tanečné produkcie. Verím, že vznik tanečného súboru bude prínosom nielen pre Divadlo NS, ale aj pre rozvoj tanečného umenia na Slovensku."

Profesionálny súbor v Divadle Nová scéna dlhé roky pôsobil a jeho obnovenie je iba logickým vyústením snahy nového vedenia divadla ponúkať divákom to najlepšie. „Tanečný súbor DNS sme založili preto, lebo to zaručuje citeľné zvýšenie kvality tanečnej zložky našich predstavení a kvalita je náš prioritný cieľ, je to predovšetkým o profesionálnej kvalite ponúkaných predstavení," dodáva generálny riaditeľ DNS Juraj Ďurdiak.
Baletné predstavenia „3balet", „Rómeo a Júlia" a „Czech in: Kylián -Vaculík" sa tak stali pevnou súčasťou repertoáru DNS a pripravujú sa ďalšie projekty. Súbor sa ešte doplní o jedného tanečníka, tak aby mal 14 členov, teda 7 mužov a 7 žien. Ak vznikne potreba, mohol by sa v budúcnosti rozšíriť. Ideálne by bolo mať 8 - 10 párov, aby boli možné alternácie.

Tanečný súbor DNS
Umelecká šéfka: Mirka Kovářová 
Choreograf: Mário Radačovský
Členovia súboru: Arthur Abram, Barbora Blahová, Klaudia Bittererová, Alexa Capareda, Daniel Corbeil, Tamás Csizmadia, Natasa Dudar, Katarína Kaanová, Katarína Košíková, Natália Némethová, Dominik Vačok, Luca Scarpa, Andrej Szabo