Informácie k opatreniam

Aktuálne informácie k 14. 9. 2020 13:00 hod

Milí diváci, priaznivci divadla a kultúry!

Nové opatrenia (max. 50 ľudí v jednom okamihu v interiéri vrátane účinkujúcich), ktoré s účinnosťou od pondelka 14. septembra 2020 zaviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, sa dotýkajú nielen existencie nášho divadla, ale kultúry vôbec. Spolu s naším zriaďovateľom, Ministerstvom kultúry, momentálne riešime zvrátenie týchto prísnych opatrení.

Sme toho názoru, že práve divadlá, na rozdiel od iných prevádzok, ktorých sa prísne obmedzenia netýkajú, dokážu bezpečne dodržiavať hygienické opatrenia a zabrániť tak šíreniu koronavírusu. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí presvedčiť kompetentných, aby zabránili zániku kultúry. Divadlo vždy, aj v tých najťažších časoch, prinášalo ľuďom relax, príliv pozitívnych emócií a pomáhalo im tak prežiť a odosobniť sa od problémov.

O výsledkoch rokovaní Vás budeme včas informovať.

Držme si palce, aby sme sa v divadle stretli!
Ďakujeme, že stojíte pri nás.

S úctou a porozumením
Vaše Divadlo Nová scéna