Verejný odpočet

Oznámenie termínu

Termín konania verejného odpočtu:

10.5. 2022 o 14.00 hod.

Miesto konania:

Zasadacia miestnosť GR DNS na 5. poschodí.

Živnostenská 1, Bratislava