FORMULÁR MK SR na zmiernenie negatívnych ekonomických dôsledkov pandémie COVID 19

Neprehliadnite!

Už iba tri dni!

Ak pracujete v kultúrnom a kreatívnom priemysle, nezabudnite vyplniť formulár Ministerstva kultúry SR - Dopady Covid 19 do 19. 10. 2020!
 
Ide o dôležité podklady pre opatrenia na zmiernenie negatívnych ekonomických dôsledkov pandémie COVID 19. Ministerstvo kultúry vyzýva všetkých, ktorí pracujú v kultúrnom a kreatívnom priemysle, aby vyplnili formulár nevyhnutný na zmapovanie strát spôsobených pandémiou COVID-19. Posledný možný deň je pondelok 19. októbra.

⏱ Pár minút potrebných na vyplnenie formulára pomôže ministerstvu získať dôležité údaje o dopadoch koronakrízy na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Súhrnné dáta budú dôležitým podkladom na rokovania o opatreniach na zmiernenie ekonomických následkov boja proti šíreniu nového koronavírusu. Vďaka čo najväčšiemu počtu vyplnených formulárov môže byť pomoc ministerstva kultúry adresná a rýchla.

⌨️ Prípadné ďalšie otázky k formuláru adresujte na: formular@culture.gov.sk
alebo na infolinku +421 2 20482 350, ktorá je k dispozícii počas pracovných dní do 19. októbra od 9:00 do 16:00 hod.
 
Komplet informácie nájdete na stránke MK SR