Týždeň maďarskej kultúry aj v Divadle Nová scéna

Tlačová správa, 18. 6. 2021

V stredu 16. júna 2021 Divadlo Nová scéna v spolupráci s Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky uviedlo komédiu jedného herca v podaní známeho maďarského umelca Sándrora Csányiho HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE A NŐKET? (Ako neporozumieť ženám?).
Predstavenia, ktoré sa konalo v rámci Týždňa maďarskej kultúry, sa zúčastnili veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku
Tibor Petö, riaditeľ Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky Pál Venyercsan a ďalší hostia.
Spolu s divákmi v sále sa výborne bavili a ocenili kumšt autora hry a súčasne hereckého predstaviteľa Sándora Csányiho búrlivým smiechom a potleskom. Téma hry, ktorá vtipným spôsobom komentuje vzťahy medzi mužmi a ženami a ich rozdielne pohľady na svet, je aktuálna vždy a všade a rezonuje u divákov, čo sa ukázalo aj počas predstavenia.
V následnej debate s generálnou riaditeľkou Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangovou obaja páni potvrdili, že kultúrna spolupráca medzi Slovenskom a Maďarskom je na vysokej úrovni a vyjadrili presvedčenie, že bude v budúcnosti pokračovať aj na pôde Divadla Nová scéna.