Herec a spevák Ivo Heller oslavuje životné jubileum – 85. narodeniny

Novinky

Bývalý dlhoročný člen Divadla Nová scéna, známy herec a spevák Ivo Heller oslavuje 20. augusta 2023 okrúhle jubileum – 85 narodeniny. Za 33 divadelných sezón stvárnil v našom divadle desiatky nezabudnuteľných postáv v operete, muzikáloch i činohre.
V mene GR DNS Ingrid Fašiangovej, umeleckého riaditeľa Karola Čálika a kolegov súboru mu želáme najmä pevné zdravie a ešte veľa energie a radosti, ktoré tak štedro rozdával z nášho javiska.

Životopis

Ivo Heller sa narodil 20. augusta 1938 v Lučenci. V roku 1961 absolvoval Chemickú fakultu SVŠT. V získanej profesii pracoval šesť rokov. V rokoch 1961 – 1964 bol vedúcim technickej kontroly v Slovenských pivovaroch a sódovkárňach Bratislava, neskôr tri roky pracoval vo Výskumnom ústave potravinárskeho priemyslu. Počas zamestnania študoval súkromne spev u profesorky Hudcovej-Frešovej, sólistky SND. Neskôr (1969) sa stal jeho hlasovým pedagógom František Tugendlieb.

Ivo Heller sa vlastným menom volá Ivan Grajciar. K svojmu pseudonymu sa dostal v roku 1967, keď odišiel s kapelou Caravan Quintet Vlada Hronca do zahraničia a na plagátoch sa objavilo meno Ivo Heller, ktoré vymyslel agent kapely. Pseudonym ostal spevákovi aj po návrate na Slovensko v roku 1969, keď nastúpil do Tatra revue, v ktorej pôsobil do roku 1974. Z tohto obdobia pochádzajú jeho známe hity Mátoha parohatá, Taťjana, Inzerát.
V roku 1972 vyhral bronzovú Bratislavskú lýru.

V roku 1974 sa stal sólistom spevoherného súboru Novej scény, kde pôsobil 33 divadelných sezón.
V operetách, muzikáloch i činoherných predstaveniach vytvoril množstvo postáv. Boli to napr. Krečinskij v ruskom rovnomennom muzikáli, kráľ Menelaos v Krásnej Helene, Bazil Bazilev v Grófovi Luxemburskom, či plukovník Homonay v Cigánskom barónovi.

Hral a spieval vo všetkých muzikáloch Jozefa Bednárika (Evanjelium o Márii, Grand Hotel, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Pokrvní bratia, Klietka bláznov) a vo všetkých českých muzikáloch (Hamlet, Krysař, Kleopatra) uvádzaných na Novej scéne.
V Divadle A. Bagara v Nitre alternoval s Leopoldom Haverlom úlohu Pána Boha v muzikáli Adam Šangala a zahral si aj Ducha Uriáša v Kráľovi Davidovi.

Ivo Heller bol a stále je dobre naladený, optimistický človek, veľký profesionál. Venoval sa
dlhé roky kondičnej kulturistike, bol vášnivým cyklistom. Posledné roky žije spolu s manželkou vo Vysokej nad Moravou.