Vymenovanie Ingrid Fašiangovej za GR DNS

Tlačová správa, 20.5.2021 Bratislava

Vyjadrenie Divadla Nová scéna k vymenovaniu Ingrid Fašiangovej za generálnu riaditeľku DNS

 

Oceňujeme rozhodnutie pani ministerky kultúry pani Natálie Milanovej vymenovať za GR DNS Ingrid Fašiangovú a rešpektovať tak rozhodnutie výberovej komisie.

Je to dôležitý krok k tomu, aby sme mohli naďalej v pokoji pracovať na umeleckých projektoch, ktoré nás čakajú, a priniesť v tejto pre kultúru zložitej dobe všetkým našim divákom radosť a zážitok z divadelných predstavení.

 

Generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová:

„Ďakujem za prejavenú dôveru a v ďalšom funkčnom období sa budem snažiť aj naďalej viesť Divadlo Nová scéna tak, aby naše predstavenia stále prinášali čo najvyššiu kvalitu daného žánru a tešili čo najväčší počet divákov. Divadlo je kolektívne umenie a vysoká profesionalita každej zložky je zárukou kvalitného výsledku.“