BIELE DIVADLO

Oslava 40. výročia na našom javisku od svojho založenia

BIELE DIVADLO oslávilo v pondelok 19. júna na našom javisku 40. výročie svojho založenia. Jeho zakladateľka a po celé desaťročia jeho duša, vedúca a režisérka Nina Zemanová doobeda viedla divadelné dielne pre deti a večer sa BD predstavilo inscenáciou BYŤ A ZDAŤ SA (úryvky zo života Jeana -Baptista Poquelina Moliéra). Krásne slová venovala Nina Zemanová svojmu otcovi, Jánovi Klimovi, ktorý bol v rokoch 1953 – 1967 režisérom a umeleckým šéfom Divadla Nová scéna a v jeho stopách kráčala aj samotná Nina Zemanová.
 
BIELE DIVADLO už štyri desaťročia vychováva deti i dospelých k láske k divadlu a umeniu a vyrástlo v ňom množstvo profesionálnych umelcov.
 
Nine Zemanovej ďakujeme za všetko, čo pre BD spravila a všetkým lektorom, spolupracovníkom a členom želáme ešte veľa tvorivej energie a dobrých nápadov do ďalších desaťročí...
 
Poďakovanie Niny Zemanovej
 

"Posielam veľkú vďaku Divadlu Novej scény za otvorenie brány amatérskemu  Bielemu divadlu dňa 19.6.2023.

Pre mladých divadelníkov to bola možnosť nasať atmosféru profesionálneho divadla, v ktorej som žila  a tvorila 30  rokov a neskôr som bola zakladateľkou detského amatérskeho Bieleho divadla. Týmto sa mi splnil sen ale aj zmysel môjho života, aby aj amatérsky herci mohli stáť na javisku profesionálnych divadelníkov.

Týmto  začalo naše  Biele divadlo:

„Každý,  kto príde k nám odchádza lepší a už nie je sám. V každom z nás je slnko a trošku nehy,  to je  naše zázračné keby...“
Toto je jeden z citátov prvého muzikálu Bieleho divadla

Osobne sa chcem za celé divadlo  poďakovať šéfovi divadla Novej scény titul „ČLOVEK“ Karolovi Čálikovi a generálnej riaditeľke Mgr.  Ingrid Fašiangovej a celému štábu javiskovej techniky, osvetľovačom a zvukárom.
Ďakujem celému štábu Divadla Novej scény, projektovému a obchodného úseku Michalovi Turskému, Kataríne Znášikovej, Andrei Bučko, umeleckej manažérke, produkčnej Janke Kollárovej, marketingovému a PR úseku, riaditeľke Martine Šubovej, web editorke Martine Konečnej, riaditeľovi technického úseku Karolovi Jurickému, javiskovému technikovi Martinovi Novákovi a v neposlednom rade inšpicientovi Marcelovi Mondočkovi.  Títo všetci a mnohí ďalší nám pomohli mať veľký zážitok a dotvoriť atmosféru pre divákov, v deň, kedy sme sa klaňali a ďakovali všetkým.  

V deň,  kedy sme pochopili, aké je úžasné si vzájomne ctiť divadelníkov a diváka.

Na záver, by som Vám chcela poslať odkaz mojich rodičov, ktorých si  nesmierne vážim a podeliť sa s vami s ich myšlienkami, ktoré vo mne stále rezonujú a svet ich potrebuje.

Mamka mi povedala: „Vzdelanie si voľne poletuje, môžeš si ho nabrať koľko len chceš a nemusíš nič nikomu platiť“ .

Ocko mi povedal: „My divadelníci sme k nášmu reálnemu životu dostali ešte jeden dar , dar života AKOŽE. „ Tento život my herci vytvárame a obohacujeme, zmnohonásobujeme nie  len náš reálny život hercov, ale aj život divákov.

Pamätáš si Karolko, keď sme na javisku rozprávali o tom, či divadlo nezanikne?  Či nám film, televízia nezoberú divákov z hľadiska?  Karolko, nestalo sa.  Divadlo bude žiť vždy svojim životom. Ešte raz jedna obrovská vďaka.

                   Nina Zemanová