DOMOV, KDE JE TEN TVOJ? V RÁMCI SEMINÁRA O MIGRÁCII

tlačová správa

DOMOV, KDE JE TEN TVOJ? V RÁMCI SEMINÁRA O MIGRÁCII

DNS UVIEDLO HRU DOMOV, KDE JE TEN TVOJ? V RÁMCI SEMINÁRA O MIGRÁCII

 Tlačová správa, Bratislava, 20. júna 2023

Dňa 17. júna 2024 uviedlo Divadlo Nová scéna hru Domov, kde je ten tvoj? a to v rámci
Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii v Bratislave. Po predstavení nasledovala diskusia s odborníkmi na migráciu a s českou sociologičkou Lenkou Šafránkovou Pavlíčkovou.

 DOMOV, KDE JE TEN TVOJ?

20. júna si celý svet pripomína Svetový deň utečencov. Sú ich desiatky miliónov na celom svete. Utiekli pred prenasledovaním, vojnou, autokratickými režimami.
Divadlo Nová scéna pozvalo divákov sledovať fiktívne osudy dvoch Slovákov, unikajúcich pred vojnou, ktorá vypukla v ich meste. U nás, na Slovensku. A vďaka tomu mohli naplno precítiť a pochopiť, čo sa deje v ich vnútri.

Po predstavení nasledovala  diskusia s českou sociologičkou Lenkou Šafránkovou Pavlíčkovou a odborníkmi na migráciu tlmočená do slovenčiny.
Predstavenie aj diskusiu v spolupráci s organizáciou IOM Slovensko si prišli pozrieť účastníci seminára a mohla ju bezplatne vidieť aj verejnosť, čo diváci využili.

Divadlo Nová scéna s predstavením Domov, kde je ten tvoj? bolo už po druhý raz súčasťou programu Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii, ktorý sa konal v dňoch 17. – 19. júna 2024 v Bratislave.
Režisér a dramaturg predstavenia Domov, kde je ten tvoj? Svetozár Sprušanský:

„Svet sa mení závratnou rýchlosťou. A prináša niektorým divadelným inscenáciám nový význam a aj aktuálnosť. Tak tomu je aj v prípade našej inscenácie Domov - kde je ten tvoj?. Pripravovali sme ju a premiérovo uviedli pred šiestimi rokmi - teda, dalo by sa povedať, v inej "dobe". Dnes inscenácia vstupuje do nového kontextu problémov, ktorými sa musí zaoberať naša planéta. Témy vojny, mieru, klimatických aj politických zmien, nedobrovoľnej migrácie, utečencov, domova či vlastenectva sa dotýkajú doslova každého z nás. Náš divadelný príbeh oslovuje divákov svojou emocionalitou, javiskovými obrazmi, hereckou premenlivosťou. Predstavenie ponúka silné individuálne osudy dvoch hrdinov, ktoré sa môžu chápať aj ako univerzálne posolstvo k tolerancii, pochopeniu a humanizmu v spoločnosti.
V tejto neľahkej dobe ma ako tvorcu môže tešiť aspoň to, že aj divadelné umenie dokáže prispieť svojou výpoveďou,  javiskovou naliehavosťou  a použitím scénických metafor k poľudšteniu človeka.“