PUNK ROCK

Tlačová správa, Bratislava, 24. November 2017

PUNK ROCK
školská dráma v Divadle Nová scéna

Tlačová správa, Bratislava, 16.júna 2017

Divadlo Nová scéna v Bratislave žije v týchto dňoch prípravami hry súčasného britského dramatika Simona Stephensa PUNK ROCK - v rámci širšie koncipovanej programovej línie s názvom MLADÁ NOVÁ SCÉNA. Pôjde o pravidelné uvádzanie divadelných projektov určených mladému a detskému divákovi. O zobrazenie jeho problémov, tém a svetov... Jeho slovníkom, živým divadelným jazykom a súčasnými inscenačnými prostriedkami. S následnými besedami, edukatívnymi podujatiami a v priamej spolupráci so psychológmi - odborníkmi k danej problematike.
Režisér Svetozár Sprušanský má už s uvádzaním podobných hier, šitých na mieru mladému divákovi, bohaté skúsenosti z DAB Nitra. Ako hovorí, v Divadle Nová scéna tak vzniká predstavenie o mladých, pre mladých, s mladými:
„Hra PUNK ROCK skúma problémy a svet skupiny dnešných tínedžerov, ktorí sa pripravujú na maturitu a plánujú štúdium na vysokej škole. Žijú svoje každodenné životy. Sú šťastní aj otrávení zo života, zo školy, z rodičov... Zamýšľajú sa nad svojou budúcnosťou. Jednoducho: prežívajú vlastnú krízu identity. Keď do školy nastúpi nová spolužiačka, prudko sa zmenia ich dovtedajšie vzťahy a staré priateľstvá sú vystavené skúške. Hormóny sa búria, dohľad dospelých je minimálny, napätie v skupine rastie. Všetci sa odrazu ocitnú zoči-voči nebezpečenstvu, ktoré ich môže všetkých nadobro poznačiť, ba dokonca zničiť. „
V inscenácii hry PUNK ROCK dostanú priestor členovia hereckého súboru divadla a poslucháčky bratislavského Štátneho konzervatória: Vladislav Plevčík, Petra Dubayová, Lenka Fecková, Lukáš Pišta, Peter Makranský, Dávid Hartl, Miroslava Drínová, Romana Dang Van, Patrik Vyskočil, Dárius Koči, Pavol Plevčík a Martin Kaprálik.
Divadlo Nová scéna v Bratislave uvedie inscenáciu PUNK ROCK na začiatku budúcej divadelnej sezóny - 13. septembra v celoslovenskej premiére.
Súčasťou inscenácie je následná beseda mladých divákov so psychológom, ktorá sa sústredí na tému násilia a hľadania identity mladých ľudí, rovnako sa na školy budú distribuovať metodické listy, v ktorých učitelia dostanú „návod" ako pracovať s touto témou a problematikou pred alebo po návšteve divadelného predstavenia.
Predstavenie Punk Rock sa bude uvádzať pre stredné školy v dopoludňajších hodinách, je určené mladým ľuďom od 14 rokov, dĺžka predstavenia je 100 minút bez prestávky plus následná beseda so psychológom v dĺžke cca 30 minút.
Predstavenie vzniklo v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Ministerstvom školstva SR.
Podrobné informácie o predstavení nájdete na web a fb stránke predstavenia Punk Rock