PREMIÉRA HUDOBNO-POETICKÉHO VEČERA NEPOVINNE PO VÍNE už dnes večer v ŠTÚDIU OLYMPIA

Tlačová správa

PREMIÉRA HUDOBNO-POETICKÉHO VEČERA NEPOVINNE PO VÍNE už dnes večer v ŠTÚDIU OLYMPIA

NEPOVINNE PO VÍNE – poézia v hudobnom šate v Štúdiu Olympia

Tlačová správa, Bratislava, 25. novembra 2022

Divadlo Nová scéna uvedie v premiére dňa 25. novembra o 19.30 hod. hudobno – poetické pásmo s názvom NEPOVINNE PO VÍNE. Režisérkou, dramaturgičkou aj autorkou hudby je Andrea Bučko. Spolu s hercami Divadla Nová scéna Jánom Mistríkom, Karin Olasovou, Lukášom Pištom, Monikou Drgáňovou a Dáriusom Kočim prednesú a zaspievajú básne velikánov slovenskej poézie Miroslava Válka, Maši Haľamovej, Jána Smreka, Mily Haugovej, Jána Kostru, Kristy Bendovej, Milana Rúfusa, Ivana Kraska ale aj súčasnej mladej poetky Mirky Ábelovej.

S nápadom zhudobniť slovenskú poéziu prišla herečka, režisérka, skladateľka Andrea Bučko, ktorá do komorného priestoru Štúdia Olympia prvýkrát prináša divadlo poézie a s ním povinnú, ale aj nepovinnú literatúru, ktorú chce priblížiť rovnako mladým ľuďom ako aj milovníkom poézie. Cez hudbu, vzťahy, divadelné situácie rozpovie príbehy slovenských básnikov a poetiek a ponúka tak spolu s hercami nový, originálny pohľad na ich tvorbu. Andrea Bučko, ktorá už viackrát vo svojej tvorbe zhudobnila básne, poéziu vníma ako jednu z najkrajších foriem vyjadrenia pocitov zo života:

„Poéziu vnímam ako slobodu slova, umenie jazyka, vyjadrenie bez prílišného zaťaženia nášho rácia.  Je to uvoľnenie hlbokého prúdu vedomia do zázračnej formy, ktorá pôsobí na naše zmysly a vie priniesť úľavu, katarzný moment, úsmev i slzu. Ľahko sa vrýva do pamäte i srdca, má svoj rytmus, svoju obrazotvornosť. Nesie v sebe pravdu, hlas duše. A preto ma lákalo urobiť z poézie mini inscenáciu, dať jej život cez situácie i hudobné prevedenie.“

Jednou z interpretiek je aj herečka Karin Olasová, ktorá má k poézii a špeciálne k básňam Maši Haľamovej blízky vzťah:

„Obdivujem každý napísaný verš básne. Som vel'mi vd'ačná za to, že môžem byt' súčasťou hudobno-poetického večera Nepovinne po víne a že môžeme spolu s mojimi skvelými kolegami vytvoriť niečo pre nás tak výnimočné. A tajne dúfam, že to, čo sa snažíme odovzdat', bude rezonovať aj s divákmi. A Maša Hal'amová má v mojom srdci špeciálne miesto, pretože patrila do našej rodiny. Vydala sa za doktora Pullmana, brata mojej prababičky a žila s ním v Tatrách. Bola autorkou ženskei krehkej lyriky a dokázala zachytiť tie najjemnejšie záchvevy ženskej duše. Čo je môjmu srdcu, môjmu ja, také blízke.“

Idea Andrey Bučko bola vytvoriť dialóg medzi mužmi a ženami v slovenskej literatúre a zakomponovať do pásma aj ženské autorky, poetky, ktoré síce nefigurujú v povinnej literatúre pre stredné školy, no mali by tam mať svoj zástoj: „Všimla som si, že ženská poézia u nás  je veľmi intímna, dotýkajúca sa, odhaľujúca a nepatetická. Myslím, že s témami, ktoré riešili autori v polovici minulého storočia, sa dokážeme stotožniť aj dnes. Tiež písali o láske,
vojne, prírode, o hodnotách, ktoré si v dnešnom rýchlom svete občas nestíhame uvedomiť. Takýto večer nám dovolí sa zastaviť a spojiť so svojim vnútrom. Umožní nám i divákom spojiť sa so svojimi hlbinami.“

 

Účinkujú: Andrea Bučko, Ján Mistrík, Karin Olasová, Lukáš Pišta, Monika Drgáňová a Dárius Koči

Kontakt: Zuzana Šebestová, 0918/972 623, zuzana.sebestova@novascena.sk