Zomrel režisér a dramaturg Peter J.Oravec

správa

Zomrel režisér a dramaturg Peter J.Oravec

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tom, že nás dňa 29.10.2021 vo veku 78 rokov navždy opustil Peter J.Oravec, významný režisér a dramaturg, ktorý bol profesijne i ľudsky úzko spätý s Divadlom Nová scéna.
Rodine, blízkym a priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!

Profesijná dráha P.J.Oravca je spojená najmä s hudobným divadlom, v Divadle Nová scéna režíroval v rokoch 1979 – 1998 množstvo operiet i muzikálov, pôsobil aj v divadlách v Prešove, Brne, Českých Budějoviciach i v pražskom divadle Karlín.

Po štúdiu dramaturgie na VŠMU v Bratislave začínal v r.1968 ako herec a režisér vo Vojenskom umeleckom súbore, no jeho hlavné práce vznikajú až po príchode do spevoherného súboru Divadla Jonáša Záborského v Prešove a neskôr v Divadle Nová scéna. Azda najväčší ohlas zaznamenala jeho inscenácia pôvodného autorského muzikálu Opera Mafiozo (premiéra na Novej scéne 6.2. 1982). Svojim moderným pohľadom na klasickú operetu i muzikál dával svojim inscenáciám pečať vysokej umeleckej kvality, ktorú kladne hodnotili nielen divadelní kritici, ale najmä divácka obec. A to nielen doma na Slovensku ale aj v zahraničí. Boli to najmä Opera Mafiózo, Kankán, Čardášová princezná či Ples v hoteli Savoy, ktorý vo vtedajšom západnom Nemecku získal v tomto žánri cenu inscenácia roka a dokonca inscenácia desaťročia. Umelecky dôležité bolo pre Petra J.Oravca aj priateľstvo a spolupráca s Ivanom Krajíčkom a to nielen na pôde Novej scény ale aj pri príprave rôznych zábavných relácií v rozhlase a televízii ako napr. Diskotéka pre starších či Repete.

 Životopis:

Peter Jozef Oravec sa narodil 14.6.1943 v Trenčíne.
V roku 1968 absolvoval štúdium dramaturgie na VŠMU v Bratislave.
V rokoch 1968 – 1974 bol hercom a režisérom VUS-u, neskôr krátko pôsobil ako dramaturg
 a režisér v Československej televízii.
Od roku 1976 bol režisérom a neskôr aj umeleckým šéfom spevohry DJZ v Prešove. Obzvlášť blízky mu bol muzikál. Tu naštudoval napr. operetu Tajomstvo modrej ruže, Ples v opere, Krásna Galatea ale aj muzikál V Ríme na fóre – nezostal fór na fóre, kde sa prejavila jeho pozoruhodná schopnosť vniesť do muzikálovej inscenácie požadovaný pohyb a udržať jej náročný temporytmus. V roku 1979 prichádza do Divadla Nová scéna, kde sa mu v réžii spevoherných aj muzikálových titulov podarilo účinne spojiť slovo, spev, tanec, pohyb na javisku do dynamického celku.

S najväčším úspechom sa mu to podarilo v muzikáloch Priateľ Bunbury (1079), Ohnivák (1980), Traja mušketieri (1980) ako aj pri operetách Orfeus v podsvetí (1981) i Čardášová princezná (1982).

Premiérovo naštudoval dve slovenské muzikálové novinky: Opera Mafiozo (1982) a Brzdy (1983). Režíroval aj muzikály Kankán a Cigáni idú do neba. Venoval sa i činohernej réžii – so súborom Poetickej scény naštudoval hru Amfytrion(1980) a v Štúdiu S komédie Saldokonto (1984) a Nebola to piata, bola to deviata (1986). S Komornou operou zase naštudoval operu Skrotenie zlého muža (1988).

Bol aj autorom mnohých zábavných scénok pre Čs. rozhlas napr. pre reláciu Panoráma.