Hráme v režime OP, informácie k zrušeným predstaveniam

oznam

Milí diváci,

sme radi, že Vás môžeme privítať v hľadisku, avšak v zmysle aktuálnych protipandemických opatrení je momentálne možné len v režime OP. Divadelného predstavenia sa môžu zúčastniť len osoby KOMPLETNE ZAOČKOVANÉ a tie, ktoré ochorenie covid PREKONALI pred nie viac ako 180 dňami.

V prípade, že bude predstavenie zrušené, peniaze za stornované vstupenky Vám budú ihneď po zrušení prevedené do vašej online peňaženky, odkiaľ ich môžete využiť na ďalší nákup resp. previesť si ich na svoj účet.


Čo so vstupenkami zo zrušených predstavení?

Vstupenky na zrušené predstavenie boli automaticky stornované, ak ste ich zakúpili:

1. ONLINE ako PRIHLÁSENÝ/REGISTROVANÝ užívateľ cez Váš účet na www.novascena.sk, storno vstupeniek a vrátenie peňazí prebehlo v nasledujúcich krokoch:

 • vstupenky budú v systéme automaticky stornované a plná suma za vstupenky zo zrušeného predstavenia prevedená do VAŠEJ ONLINE PEŇAŽENKY
 • prihláste sa do svojho konta na www.novascena.sk a sumu uvidíte v sekcii MOJA PEŇAŽENKA, kedykoľvek ju môžete využiť na ďalší online nákup vstupeniek, resp. požiadať o jej prevod na Váš účet.

2. ONLINE  ako JEDNORAZOVÝ NÁKUP na www.novascena.sk, storno vstupeniek a vrátenie peňazí prebehlo v nasledujúcich krokoch:

 • na webovej stránke divadla www.novascena.sk sme Vás zaregistrovali a vytvorili Váš osobný účet
 • do Vášho osobného účtu sme previedli plnú sumu za vstupenky zo zrušeného predstavenia, o čom Vás informujeme ďalším e-mailom, cez ktorý sa následne môžete  do svojho účtu prihlásiť
 • sumu uvidíte v sekcii MOJA PEŇAŽENKA a  kedykoľvek ju môžete využiť na ďalší online nákup vstupeniek, resp. požiadať o jej prevod späť na Váš účet.

3. v POKLADNICI Divadla Nová scéna môžete ich:

 • vrátiť v pokladnici divadla, kde Vám za originál vstupenku vrátime hotovosť. Nárok na vrátenie vstupného zaniká po 2 rokov od termínu zrušeného predstavenia.
 • vymeniť v pokladnici divadla, na iný termín alebo iné predstavenie (cenový rozdiel medzi pôvodnými/novými vstupenkami bude vrátený resp. doplatený). Vstupenky odporúčame vymeniť do 30 kalendárnych dní od termínu zrušeného predstavenia.
 • vrátiť online, cez link TU


4. na FAKTÚRU:

 • bude Vás kontaktovať obchodné oddelenie.
 

V prípade nejasností kontaktuje obchodné oddelenie, pondelok - piatok v čase od 8.00 - 16.00 hod.:

Katarína Znášiková
e-mail: katarina.znasikova@novascena.sk
Tel: +421 2 204 88 555

mobil: +421 915 980 209

Jarmila Stodolová
E-mail:
jarmila.stodolova@novascena.sk
Tel: +421 2 204 88 515

mobil: +421 905 801 626

Ľuba Barysz
E-mail:
luba.barysz@novascena.sk
Tel: +421 2 204 88 530

mobil: +421 905 801 844


Presná špecifikácia pojmu OP podľa vyhlášky

 

(1)  Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. osoba kompletne očkovaná,
 2. osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
  1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
  2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 3. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.


(2)  Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 4. osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

 
(4) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.


(5) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.