Príďte do divadla včas

oznam

Príďte do divadla včas

Milí diváci,

prosíme Vás, aby ste prichádzali do divadla v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom predstavení.  Len tak si ich užijete celé, spolu so všetkými divákmi a bez stresu.

Ak návštevník príde (z rôznych dôvodov) do divadla neskoro a predstavenie už bude spustené, nebude mu umožnený vstup do hľadiska. Môže zatiaľ počkať v bufete alebo kaviarni Thália a do sály na svoje miesto si bude môcť ísť sadnúť cez prestávku. V prípade, že nebude divák súhlasiť s takýmto postupom a odíde z divadla, nevzniká mu na základe VOP nárok na  vrátenie vstupného.

K dôslednému dodržiavaniu pravidla pri oneskorenom príchode, sme boli nútení pristúpiť po viacerých sťažnostiach od samotných divákov, ktorí boli rušení neskorými príchodmi a usádzaním sa divákov v hľadisku počas predstavení, rovnako aj zo strany umelcov, ktorí sa potrebujú sústrediť na svoj výkon.

Všetkým nám ide o spoločný, ničím a nikým nerušený zážitok z divadelného predstavenia, preto veríme, že aj tento krok k tomu prispeje.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie.

Divadlo Nová scéna