BY THE WAYS

Cieľom projektu BY THE WAYS je online kontakt s divákmi, prioritne vo vekovom rozmedzí 5r. až 25r., ale aj kompletne všetci diváci a fanúšikovia Divadla Nová scéna. Atraktívnym spôsobom, v rámci krátkych videí, bude prostredníctvom sociálnych médií divákom prinášať nový, zábavný pohľad na rôzne druhy umenia, ako napríklad: hudba, divadlo, spev, dabing, umelecké maskérstvo, výtvarné umenie a mnohé iné.

Účinkujúci: Patrik Vyskočil, Dávid Hartl, Dárius Koči, Vladislav Plevčík, Romana Dang Van, Monika Drgáňová a ich hostia

Zabavte sa a nezabudnite ich

VYSAKSKRAJBOVAŤ  laughing