Adriana Pinková

Adriana Pinková sa narodila 5.6. 1986 v Banskej Bystrici

Vyštudovala Konzervatórium J.L.Bellu v Banskej Bystrici, po škole pôsobila v profesionálnom VFS Jánošík ( ZV) a pokračovala
v štúdiu na VŠMU v Bratislave odbor - pedagóg klasického tanca.
Popri štúdiu pôsobila v Divadle Nová scéna, kde účinkovala v mnohých muzikáloch ako napr. Fidlikant na streche, Edith a Marlen, Carmen, František z Assisi, Limonadový Joe, Neberte nám princeznú, West Side Story, Rómeo a Júlia, Bathoryčka, Mrázik, Mačky.. Sučasne spolupracovala a spolupracuje s SND, SĽUK-om (ako pedagóg a tanečník), s Jarom Moravčíkom ( Pietro a Lucia, Tisicročná včela), Ballet Bratislava - Falling angels, Romeo a Julia, SDT- Slovenské divadlo tanca (Gasp 2, Osmy svetadiel, Na skle maľované, Jesus Christ Superstar, Atlantída,  Strom). 

Za svoj osobný úspech považuje  účasť na ČSMT 2012 s tanečnou skupinou CREDANCE, v ktorej pôsobí až doteraz.
Ďalším veľkým úspechom je pre ňu sólová postava CARMEN s Cigánskymi Diablami ( Carmen a la devils).

Okrem toho sa zúčastnila na rôznych tour napr. s Lucii Bílou ( Černo-biele turné), či Nelou Pociskovou. V zahraničí to bola spolupráca s The International Dance Theatre- Holandsko, Tour Syria, Semino Rossi "Augenblicke - Die Tournee, The Tempest- Graz, Seefestspiele Morbisch- Rakúsko . 

Aktuálne účinkuje v projektoch  Malý Princ (Credance), West Side Story, Kubo...

Taktiež pôsobí ako pedagóg v českom súbore akrobatiek.

Postavy v predstaveniach

Tanečno-spevácka company
Tanečníčky a diváčky
Víly a zbojnícke frajerky
Tanečný súbor Divadla Nová scéna
Company ženy
Company ženy
Tanečná company

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

Company ženy
Chudoba, Mládenci a dievčatá, križiaci, háremové tanečnice, saracéni, mnísi
Žmúračka
Tanečný súbor
Slovenské divadlo tanca