Alžbeta Mikuláši Alakšová

Narodila sa 26. augusta 1989 v Krupine.

Študovala spev na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, kde získala aj absolutórium. V štúdiu pokračovala na UKF Nitra v odbore učiteľstvo hudobno – dramatického umenia. Počas štúdia účinkovala v mnohých školských projektoch, taktiež v študentskom filme pre VŠMU, v seriáli, či v reklame.
Vyučuje spev a literárno – dramatický odbor.

Účinkovanie: Gazdiná roba – dedinčanka (Divadlo Andreja Bagara v Nitre),  Ťapákovci – Zuza Gungovka, Kým kohút nezaspieva – pôrodná babica (Slovenské filmové divadlo), Jánošík – spevácky zbor (Divadlo Andreja Bagara v Nitre).

Postavy v predstaveniach