Amélia Tkáčová

Postavy v predstaveniach

malá Eponina, malá Cosetta