Andrej Vancel

Štúdiu spevu sa začal venovať na strednej škole, v roku 2011 nastúpil ako poslucháč do triedy Mgr. art. Jozefa Gráfa na Konzervatórium v Žiline. V priebehu štyroch rokov strávených v Žiline sa zúčastnil viacerých súťaží a zrealizoval viacero nahrávok v rámci programu Štúdio mladých Rádia Devín Slovenského rozhlasu.
V roku 2014 sa úspešne zúčastnil na Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline, kde získal 2. miesto a cenu Rudolfa Petráka pre nádejného tenoristu.
Od septembra 2015 bol poslucháčom Cirkevného konzervatória v Bratislave v triede prof. Vlasty Hudecovej, pod ktorej vedením sa v roku 2017 stal víťazom Súťaže slovenských konzervatórií. Súčasťou tohto ocenenia bolo vystúpenie na medzinárodnom festivale Allegretto 2017 na pôde Domu umenia Fatra v Žiline. V tom istom roku vystúpil aj na koncerte v rámci medzinárodného hudobného festivalu Operalia v Banskej Bystrici.
Od septembra 2018 je študentom Vysokej školy muzických umení v Bratislave v triede Mgr. art. Dagmar Bezačinkej - Podkamenskej, ArtD. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa vystúpil na koncerte organizovanom na pôde Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti. V rámci Hummel festu 2018 sa predstavil ako Valentino v opere Mathilde de Guise. V decembri debutoval na doskách Slovenskej filharmónie ako sólista pri premiére Vianočnej omše č. 2 od
Juraja Zruneka. V máji 2019 vystúpil na koncerte 12. ročníka Medzinárodného operného fóra mladých v Bydhošti.

Postavy v predstaveniach

Feuilly, Joly, Pasák