Anikó Vargová

Anikó Vargová sa narodila 24. marca 1974.

Svoje pôsobenie začala ako elévka v roku 1992 v Divadle Thália v Košiciach, v roku 1996 ju prijali p. E Horváth a J.Slezáček do ročníka na VŠMU, po skončení v roku 2000  hosťovala v Trnavskom divadle, v Astorke, v Národnom divadle a Radošínskom naivnom divadle. Destať rokov účinkovala v budapeštianskom divadle  Bárka, v DNS účinkovala v muzikáli Obchod na Korze /Evelína Brtková/ a v psychologickej dráme Equus /Hesther Salomonová/.
Už niekoľko rokov sa venuje rozvíjaniu kreativity detí, vypracovala a vedie interaktívny program pre deti - Nová Scénička.
 
Mala možnosť pracovať s významnými zahraničnými režisérmi:Tim Carrol, Vlad Troickij, Bratia Presňakovci, Nancy Russek, Erick de Sarria. Dvojjazyčnosť jej umožnila rozšíriť  herecký obzor.
Motto: "Vytvoriť nemožné, zviditeľniť neviditeľné s dôverou, trpezlivosťou a láskou."
 
Ocenenia:
2002 - najlepší herecký výkon - Ostrovskij-Dievča bez vena/Karandyšev/ Pécs medzinárodný študentský festival
2003 - cena Litfond - S.Štepka -Ako sme sa hľadali /RND
2004 - cena Ararat - najlepší herecký výkon I.miesto - W. Gombrowicz -Operetka /Albertinka/Divadlo Bárka
2008 - cena Ararat - najlepší herecký výkon III.miesto - B. Hrabal- Nedela /Madam/Divadlo Bárka
2011 - cena Ararat - najlepší herecký výkon I.miesto - M.West - Szabadeses/Žena/Divadlo Bárka
2012 - cena Ararat -najlepší herecký výkon I.miesto - Tasnádi: Easzt Balkán/Matka/
 
Dôležité postavy:
Molierre: Don Juan /Šarlota/-VŚMU; Durrematt: Kráľ Ján/Eleonora/-VŠMU; J.I.Barč: Dvaja/Marianna/-VŠMU; A.P.Čechov:Tri setry/Olga/-VŠMU; Ostrovskij: Dievča bez vena/Karandyšev/-VŠMU; W.Gombrowicz: Operetka/Albertinka/-Bárka; W.Shakespeare: Sen noci svätojánskej/Helena/; J.Fosse: Sen o jeseni/Žena/-Bárka; M.West: Voľný pád /Manželka/-Bárka; B.Brecht: Žobracka opera/Lucy/-Bárka; O. a V.Presnakovci: Europa Azia/Matka/-Bárka; Štepka: Ako sme sa hľadali-RND; Štepka: Jánošík/Helena/-RND; V.Klimáček: Undeground/Profesorka,Sestra,Prezidentka/Gunagu
  
Dôležité filmy:
1992-Baščovanský a zať, 2005- Vírus, 2006-Zima kúzelníkov, 2012- Miluj ma alebo odíď, 2013-Társasjáték 2-HBO,2014- Láska na vlásku, 2015- TV seriál Tajné životy

Postavy v predstaveniach

Dielne vedú:

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

Hesther Salomonová
Evelína Brtková