Augustín Gráf

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

Kňaz, 3. Muž, 3. Križiak, 3. Kardinál
VESELÁ VDOVA
Pričič, vicekonzul