Dominika Vanková

Postavy v predstaveniach

Company ženy
Tanečná company
Slovenské divadlo tanca

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

IAGO
Company ženy
RASPUTIN
Slovenské divadlo tanca
TURANDOT
Company ženy