Erik Peťovský

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

Michal Tomčík, Hríbik, Kňaz, Ponický, Antonio, Ochotný, Cleomenes, sicílsky šľachtic, Mexiko Kid