Ida Rapaičová

Ida Rapaičová sa narodila sa 22. augusta 1943 v Bratislave.

V roku 1963 absolvovala štúdium klavírnej hry na Konzervatóriu v Bratislave a v roku 1967 štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Od roku 1967 pôsobila ako členka činohry Novej scény v Bratislave, kde stvárnila množstvo dramatických postáv ako napr.
Jana z Arcu (Škovránok,1969), Máša (Tri sestry, 1972), Lady Macbeth (Macbeth, 1979), Lady Milfordová (Úklady a láska, 1981), Ranevská (Višňový sad, 1984). Rovnako svoje herectvo uplatnila aj v komediálnych postavách ako Eva ( Teta na zjedenie, 1978), Grófka (Figarova svadba, 1980), Mamajevová (Aj múdry schybí, 1983), Žena (Malomeštiakova svadba, 1985). Muzikalitu a syntetické herectvo však preniesla aj do muzikálov ako predstviteľka Anity (West Side Story, 1969) a Dinky (Červená karavána, 1975).

Jej herecké majstrovstvo ocenili aj filmoví a televízni režiséri. Divákom ostala v pamäti i vďaka úlohe v slovenskej komédii s hercom Jozefom Kronerom Pacho, hybský zbojník (1975). Populárny bol detský televízny seriál Leto s Katkou z roku 1975. Zahrala si tiež v televíznych filmoch Ťapákovci (1977), Horacius (1980), Pasca (1981), Chrobák v hlave (1983), Smrť s fotografiou (1987), Mastný hrniec (1991), Gendúrovci (1994), či v televíznych seriáloch Odsúdené (2009), Aféry (2010).

Jej výrazný hlas si nemohli nevšimnúť rozhlasoví tvorcovia a jej silný hlasový register zakomponovali do množstva rozhlasových hier. Práve za rozhlasovú hereckú tvorbu získala Ida Rapaičová Cenu Janka Borodáča a Krištáľovú ružu, ale aj ďalšie pocty.
Samostatnou kapitolou jej profesijného života bol a dodnes je prednes poézie, na mnohých podujatiach divákom priblížila diela takých velikánov ako boli Válek, Rúfus, Hollý či Hviezdoslav. Ako jediná umelkyňa sa dodnes venuje prednesu v staroslovienčine.
V rokoch 1994 až 1998 pôsobila ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) a pracovala ako členka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.
Po odchode z politiky v roku 1998 sa vrátila k pôvodnému hereckému povolaniu. V rozhlase moderovala reláciu pre seniorov, začala hosťovať v divadle vo Zvolene, v Nitre a v Spišskej Novej Vsi.
Skúsenosti a vedomosti úspešnej herečky a recitátorky odovzdávala dlhé roky na VŠMU a neskôr na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Žije v Bratislave, má dospelého syna a dcéru.

Postavy v predstaveniach

Uršula
pani Ferrarsová