Ján Lau

Postavy v predstaveniach

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

DIVADLO NOVÁ SCÉNA 75
Bicie
HVIEZDY MUZIKÁLOV
Bicie
HVIEZDY MUZIKÁLOV
Bicie
JOZEF BEDNÁRIK a jeho muzikálový svet
Bicie
KONCERT CYRANO Z PREDMESTIA
8 členný orchester
ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE V DIVADLE NOVÁ SCÉNA
Bicie
VEĽKÁ VIANOČNÁ HUDBA
Kapela