Jeanette Švoňavská

Narodila sa v druhej polovici minulého storočia.
Svojho manžela spoznala v TV, kde pracovala v dabingu ako script a v strižni asistent strihu.  Spoločne sa stali členmi Prešovského a neskôr Košického divadla. Po desiatich rokoch sa opäť vrátili do Bratislavy, kde pracovala ako dabingová a rozhlasová herečka. Účnkovala v muzikáli Cabaret-divadlo Astorka Korzo 90. V Prahe v muzikáli Hair a v Bratislave muzikáli Mníšky.
V súčasnosti hosťuje aj v Divadle komédie.