Katarína Rajnicová

Narodila sa 7. mája 1984 v Trnave.

Vyštudovala Manažment kultúry a turizmu na FF UKF v Nitre. Divadlu sa aktívne venuje od roku 2001 ako spoluzakladateľka Divadla na TrakOch, s ktorým okrem iného uviedla na ochotnícke pomery veľké projekty - muzikál Jesus Christ Superstar (2017) a vianočné oratórium Prorokovaný (2018), ktorého je spoluautorkou.
Spevácky sa formovala v slovenskom speváckom zbore Adoremus (od roku 2002) pod vedením Mgr. art. Dušana Billa, no v posledných rokoch sa venuje najmä moderným speváckym technikám na workshopoch v zahraničí. Študuje Modern Vocal Training pod vedením Andresa Martorella, jej speváckym coachom je Cathal Jack.
Pôsobí ako speváčka v kapele Korene, ktorá zhudobňuje básne slovenských básnikov. Hovorí plynule niekoľkými jazykmi, miluje cestovanie a nové výzvy.

Postavy v predstaveniach