Kristína Rosová Moravčíková

Postavy v predstaveniach

Umelkyne
Víly a zbojnícke frajerky