Kristína Vrecková a.h.

Narodila sa 31.7.1996 v Bojniciach.

Je absolventkou Súkromného konzervatória Alkana v Bratislave. Ďalej pokračovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde študovala muzikálový spev v triede Sisi Sklovskej.
Svoju prvú rolu v profesionálnom divadle dostala v roku 2016 v rockovej opere Evanjelium o Márii v Mestskom divadle Brno, kde stvárnila mladú Máriu.
V Bratislave účinkuje v rôznych produkciách ako napríklad v muzikáli School of rock, Čajočky v divadle Iuventa a Alica v krajine zázrakov v DK Zrkadlový háj. Hosťuje aj v Divadle Jiřího Myrona v Ostrave v muzikáli West Side Story.
Medzi jej najväčšie úspechy patrí spolupráca s Jozefom Bednárikom v jeho šansón klube a účasť na medzinárodnej súťaži v interpretačnom umení priamo v Los Angeles, kde v kategórii Sing&Dance získala bronz.
Popri divadelnej činnosti sa občas objavuje aj v televíznych seriáloch a venuje sa i vlastnej sólovej tvorbe pod pseudonymom Kristel.

Postavy v predstaveniach

Ženy company, Madam Baptiste
Nicky Marron

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV