Marcel Mondočko

Postavy v predstaveniach

Mariássy, pán
Ctihodný Brum

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

Poručík, Občianky a tábor Nemča Nura
3. Muž, 3. Križiak, 3. Kardinál
Kromov, radca