Miriam Garajová

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

VESELÁ VDOVA
Valencienne, jeho žena