Miroslav Šufliarsky

Sa narodil 6. marca 1991 v Krupine.

Po štúdiu na gymnáziu, popri ktorom sa venoval amatérskemu divadlu a spevu, začal študovať na UKF v Nitre v odbore Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia. Popri štúdiu na univerzite paralelne študoval aj konzervatórium v odbore spev na Súkromnom konzervatóriu v Nitre.

Už počas štúdia účinkoval v inscenáciách Gazdiná Roba a Jánošík v Divadle A. Bagara v Nitre a študentských produkciách v Umeleckom tvorivom ateliéri pri UKF. V súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti na konzervatóriu a ZUŠ v Nitre, v odbore spev.

Postavy v predstaveniach