Ondrej Antálek

Postavy v predstaveniach

Boss, Viki Kerka (väzeň 1)