Peter Minarčík

sa narodil 03.05.1980 vo Vranove nad Topľou.

Vyštudoval geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. So spevom začal ako 12-ročný, pôsobil v mnohých gospelových, ale aj komorných zboroch a zoskupeniach.

Účinkoval na rôznych festivaloch s celoeurópskou až celosvetovou účasťou. Interpretoval diela autorov vážnej hudby (Mozart, Bach, Händel, atď.), ale aj oratória (Ľ.Horňák). V rámci gospelových koncertov spolupracoval so známymi umelcami ako J. Slezák, K. Hasprová, J. Daňová, S. Sklovská, P. Lipa, K. Knechtová, nahrával vokály pre Majka Spirita, M. Vávru, M. Čírovú, a iných.

Externú spoluprácu s Divadlom Nová Scéna začal v roku 2016 ako vokalista off-stage zboru v predstavení Mačky. Okrem spevu si veľmi rád zahrá halový aj plážový volejbal. Rozpráva plynule anglicky a poľsky.

Postavy v predstaveniach

OFF Stage zbor
OFF STAGE
OFF STAGE
OFF STAGE

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

OFF STAGE
Off stage zbor
OFF STAGE