Samuel Šomorjai

Postavy v predstaveniach - ARCHÍV

SLUHA DVOCH ŠÉFOV
basová gitara