Sára Polyaková

Postavy v predstaveniach

Ženská viac – rola Roxy