Tomáš Dedič

Postavy v predstaveniach

Joly, Pasák, Babet, Bamatabois