Veronika Lackovičová

Postavy v predstaveniach

Naďa (intelektuálka)