Viktor Vrbiar

Postavy v predstaveniach

odsúdenec, anjel
Satora, zbojník
Tretí tučniak