AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI / 14.12.2021 / 19:00

Situačná komédia s pesničkami, vtipné prekáranie večne proti sebe stojacich svetov mužov a žien.
Činohra
190 min. s prestávkou
voľné (0)
váš výber (0)
obsadené (0)
blokované - opatrenia (0)